Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đấu giá cho thuê tài sản

(4/20/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án đấu giá tài sản cho thuê của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

 

Tài sản

Diện tích cho thuê

Giá khởi điểm đồng/1 năm

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Vị trí 3: Kinh doanh mắt kính tại Cơ sở 1: 99 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

12 m2

62.724.000

12.000.000

150.000

- Tài sản trên giá không có thuế GTGT

- Thời gian cho thuê là 05 năm

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày có thông báo, niêm yết tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 07/5/2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 07/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo bảng kê trên

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 07/5/2021

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 10 giờ 00 ngày 10/5/2021

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 10/5/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Các tin khác