Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đấu giá tài sản

(4/20/2021)

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 19/4/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Sở Tài Chính tỉnh Bình Phước;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là:

- 03 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bao gồm:

+ Xe ô tô BS 93A – 1008, hiệu Ford Transit, màu Xám, Năm sản xuất: 2004

Gía khởi điểm: 73.500.000đ ( Bảy mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng)

Địa chỉ tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

+ Xe ô tô BS 93A – 0562, hiệu Mitsubishi Jolie, màu Đỏ, Năm sản xuất: 2004

Gía khởi điểm: 105.000.000đ ( Một trăm lẻ năm triệu đồng)

Địa chỉ tài sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

+ Xe ô tô BS 93A – 0624, hiệu Toyota Hiace, màu xanh, Năm sản xuất: 2006

Gía khởi điểm: 168.000.000đ ( Một trăm sáu mươi tám triệu đồng)

Địa chỉ tài sản: Sở Y Tế tỉnh Bình Phước

Tài sản trên được đấu giá riêng lẻ từng xe

4/ Tổng giá khởi điểm: 346.500.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng).

5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2021 đến 17 00 phút ngày 7/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

6/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 28/4/2021 đến ngày 29/4/2021 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Phúc (0989.220.948) để được hướng dẫn xem tài sản.

7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 20/4/2021 đến 17h 00 phút ngày 7/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thời gian và địa điểm công bố giá: 8giờ 00 phút ngày 10/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước.

9/ Tiền đặt trước: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 20% trên giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước là từ ngày 5/5/2021 đến 17h 00 phút ngày 7/5/2021. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

10/ Tiền hồ sơ tham gia: Tài sản có giá khởi điểm từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 150.000đ/hs và tài sản có giá khởi điểm từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000đ/hs.

11/ Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức bỏ phiếu đấu giá:

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức: Trả giá lên

- Gía trả tối thiểu: là từ giá khởi điểm của tài sản trở lên.

- Khách hàng bỏ phiếu trả giá qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước và được bỏ vào thùng phiếu từ ngày 20/4/2021 đến 17h 00 phút ngày 7/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký giáp lai của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong ngay sau khi hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

* Ghi chú: Phiếu trả giá hợp lệ là những phiếu do mẫu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành, được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

12/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

12.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

12.2. Điều kiện tham gia:

- Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành

- Có bản sao CMND/CCCD/HC đối với cá nhân và bản sao CMND/CCCD/HC và giấy phép kinh doanh đối với tổ chức ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

- Có cam kết xem tài sản và Chứng từ nộp tiền đặt trước tại thời điểm đăng ký ( nếu có).

* Hồ sơ hợp lệ gồm:

- Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành

- Có bản sao CMND/CCCD/HC đối với cá nhân và bản sao CMND/CCCD/HC và giấy phép kinh doanh đối với tổ chức và người được ủy quyền nộp hồ sơ tham gia và tham đấu giá ( Có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

- Có cam kết xem tài sản ( nếu có)

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (đúng số tiền, đúng thời gian, tên tài sản đăng ký.

* Ghi chú: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mà không nộp tiền đặt trước thì phiếu trả giá ( không hợp lệ) không được công bố tại buổi công bố giá hoặc khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đúng quy định mà không bỏ phiếu trả giá hoặc bỏ giá thấp hơn giá tối thiểu của tài sản hoặc không tham gia buổi công bố giá ( trường hợp không trả giá hoặc trả giá thấp hơn giá tối thiểu của tài sản và không tham gia buổi công bố giá thì bị tịch thu tiền đặt trước).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Thông báo này đăng đăng tải trên Website của Cục Quản lý Công sản: http://taisancong.vn; Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn; Website của trang thông tin điện tử chuyên nghành về ĐGTS: https://dgts.moj.gov.vn/.

Các tin khác