Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu đấu giá QSDĐ

(4/19/2021)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nga Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là: một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1441, tờ bản đồ số 3, tại thôn Hưng Đạo, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Có diện tích 159,59m2 trên tổng diện tích 230,56m2. Số sổ CP681205 được UBND huyện Nga Sơn cấp ngày 14 tháng 12 năm 2018 mang tên Ông Dương Văn Minh.

- Vị trí giáp ranh:

+ Cạnh Tây giáp đường thôn Hưng Đạo rộng 12,4m;

+ Cạnh Đông giáp đất ở khu nhà bếp của GĐ Ông Minh rộng 12,4m;

+ Cạnh Nam giáp Đất ở của Bà Huyền dài 12,94m;

+ Cạnh Bắc giáp đường thôn Hưng Đạo dài 12,8m.

* Diện tích: 159,59m2

-Tài sản trên đất gồm 01 nhà lớn xây 2 hướng Tây, Nam. Số liệu cụ thể:

+ Cạnh Tây dài 7m;

+ Cạnh Đông dài 7m;

+ Cạnh Nam dài 8,75m;

+ Cạnh Bắc dài 8,75m.

* Diện tích 61,25m2:

- Nhà lợp bằng ngói mũi, phần hè nhà phía Nam và phía Tây lợp ngói Brôximăng, chưa sơn quét vôi ve (tường trát để thô);

- Phía Đông nhà có 01 ô văng bê tông dài 7m, rộng 50cm;

- Kết cấu nhà xây gạch, trong nhà đóng trần bằng nhựa;

- Nền nhà lát gạch men 50x50….;

- Có 02 cửa chính phía Nam, mỗi cửa có 02 cánh cửa bằng gỗ (không xác định loại gỗ); có 01 cửa phía Tây có 02 cánh bằng gỗ, không xác định loại gỗ. Mỗi cửa cao 2,17m; rộng 1,13m. Diện tích 2,45m2;

- 02 cửa sổ, 01 cửa phía Bắc, 01 cửa phía Tây, mỗi cửa có 02 cánh gỗ (không xác định loại gỗ); cao 2m; rộng 1,13m. Diện tích 2,26m2;

- Một tường rào cạnh Bắc dài 17,5m; cao 2,2m. Diện tích 38,5m2;

- Một tường rào phía Tây có xiên hoa và cổng sắt cao 2,2m; dài 12,4m. Diện tích 27,28m2;

- Một sân gạch đỏ: Diện tích 89,65m2;

- Mái tôn bao quanh một phần sân + kèo sắt. Tổng diện tích 69,42m2.

- Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 21/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nga Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm: 375.011.000 đồng (Ba trăm bảy lăm triệu không trăm mười một nghìn đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phía trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí công chứng, thuế sử dụng đất (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, lệ phí trên theo quy định. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 75.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bảy mươi lăm triệu đồng trên hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Bản sao CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Bản sao Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Tuy nhiên Văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các Tổ chức hành nghề Công chứng theo quy định của Pháp luật.

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 22/5/2021.

Địa điểm xem tài sản: Thôn Hưng Đạo, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 22/05/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nga Sơn.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/05/2021, ngày 21/05/2021 và ngày 24/05/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên ông Dương Văn Minh.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 25/05/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 098.284.1998./0904 235 586.

Các tin khác