Skip to content
Thông tin đấu giá

Thông báo: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá - Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng bán đấu giá 53 ha diện tích rừng trồng năm 2010 mật độ trồng 2220 cây/ha.

(3/23/2015)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cơ quan bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Tẻh

Tài sản bán đấu giá: 53 ha diện tích rừng trồng năm 2010 mật độ trồng 2220 cây/ha.

Chủng loại gỗ: Gồ rừng trồng Keo lá tràm

Giá khởi điểm: 2.076.858.000 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng).

Thời gian, địa điểm trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 27/03/2015 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian, địa điểmbán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/3/2015 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lâm Đồng.

Liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng, 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Tp. Đà Lạt - ĐT 0633. 820282./.

Website: www.daugialamdong.vn

 

 

Các tin khác