Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam đấu giá tài sản

(6/11/2021)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Thanh lý giá trị vật liệu thu hồi còn lại của trụ sở Ngân hàng cũPhòng ngủ Đông Xuân tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Giá khởi điểm: 13.275.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 17/06/2021 và 18/06/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạc huyện Tịnh Biên.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 10/06/2021 đến 17 giờ ngày 23/06/2021 (giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam; Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% GKĐ (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

7. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời hạn đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 28/06/2021.

- Địa điểm đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, ai trả giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

10. Về bước giá: Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá: Tối thiểu 500.000 đ.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.

 

Các tin khác