Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đấu giá tài sản

(6/11/2021)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung, địa chỉ: Số 80 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

3. Tên tài sản đấu giá:

- Thanh lý lô tài sản máy điều hòa không khí đã qua sử dụng (kèm theo danh mục tài sản). Giá khởi điểm tài sản 25.900.000 đồng (Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 15/6/2021 tại số 80 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 15/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 100.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 4.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 15/6/2021;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 18/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 18/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

 

Các tin khác