Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng đấu giá quyền khai thác tài sản

(6/11/2021)

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Đơn vị đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.  Chức vụ: Phó Giám đốc - Đấu giá viên

Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Đơn vị có tài sản: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

Đại diện: bà Nguyễn Thị An.        Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: 154 Hà Huy Tập, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm, chi tiết như sau:

- Diện tích: 59 m2

- Thời hạn thuê: 5 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng.

- Thời gian, tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm

- Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê tài sản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán đầy đủ số tiền trúng đấu giá của năm thứ nhất theo kết quả trúng đấu giá cho bên có tài sản (Dự kiến năm học bắt đầu từ tháng 8 năm 2021). Từ năm thứ 2 trở đi đơn vị trúng đấu giá thanh toán tiền thuê tài sản hàng năm theo giá trúng đấu giá cùng với ngày ký hợp đồng của năm đầu tiên.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 7.578.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng/tháng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng/bộ).

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm mua và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 29/6/2021 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 29/6/2021 (Trong giờ hành chính), tại số 154 Hà Huy Tập, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá khi tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ ngày 29/6/2021 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 01/7/2021.

10. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 02/7/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

11. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng cho đến khi không còn ai muốn trả giá nữa).

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. ĐT: 0236.3889691.

 

Các tin khác