Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định đấu giá tài sản

(6/11/2021)

        

THÔNG BÁO

( V/v đấu giá tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp)

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp số …/HĐ-DVĐGTS ngày …/6/2021 với Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp như sau :

Tài sản đấu giá: 02 xe ô tô xi téc các loại hết niên hạn sử dụng vào thời điểm 31/12/2020 bán tận dụng phụ tùng và phế liệu. Cụ thể như sau:

01. Xe ô tô xi téc Sangyong biển kiểm soát 77C – 168.17; Nước sản xuất: Hàn Quốc, năm sản xuất: 1995, năm ngừng sử dụng: 12/2020. Hiện tại xe ô tô cũ, phần thân vỏ đã hàn vá, sơn lại và đã ngừng khai thác sử dụng từ ngày 31/12/2021. Số khung: KPALC5DM1SP108050; Số máy: 842073.

02. Xe ô tô xi téc ASIA GRANTO biển kiểm soát 77C – 167.42; Nước sản xuất: Hàn Quốc, năm sản xuất: 1995, năm ngừng sử dụng: 12/2020. Hiện tại xe ô tô cũ, phần thân vỏ đã hàn vá, sơn lại và đã ngừng sử dụng khai thác từ ngày 31/12/2020. Số khung: KN43JT3F3SK-001104; Số máy: 312005.

Giá khởi điểm của tài sản: 164.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí theo quy định pháp luật (nếu có).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Phương thức bán: Bán toàn bộ lô xe.

- Bước giá: 20.000.000 đồng.

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 26/6/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.;

- Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex – chi nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định. Địa chỉ: QL1D, Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc chi nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định .

- Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc đấu giá tại trụ sở của Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex – chi nhánh vận tải và dịch vụ Petrolimex Bình Định. Địa chỉ: QL1D, Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ ngày 23/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiêu trả giá: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ ngày 23/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước là 32.000.000 đồng cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng. Khách hàng nộp vào tài khoản số 4300201003401 tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bình Định hoặc tài sản 117 0000 21160 tại Ngân hàng TMCP Công thương Bình Định.

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thỏa thuận khác). Người mua tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Sau khi người mua thanh toán đủ tiền, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), cho người mua có sự chứng kiến của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837.

* Lưu ý : Khách hàng khi đi đấu giá phải mang theo một khoản tiền. Sau khi công bố kết quả trúng đấu giá nộp ngay 10% giá trúng đấu giá.

Các tin khác