Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(5/10/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá theo thủ tục rút gọn

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh .

Địa chỉ: Kiệt 38,đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị   

Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 17/05/2021. Tại văn phòng Công ty. ( Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5,TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Tên tài sản:

Danh mục tài sản:

 

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Quần Jean nữ không hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

526

40.000

21.040.000

 

Tổng cộng

   

21.040.000

Nơi có tài sản: Đội QLTT số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 21.040.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng )

- Phí hồ sơ người tham gia đấu giá: 100.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 2.000.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 13,14,15/05/2021. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 15/05/2021.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 15/05/2021 tại văn phòng Công ty. ( Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, đăng ký với Công ty để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 13,14,15/05/2021 tại nơi có tài sản ( Đội QLTT số 1 - Số 67 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) .

8. Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá ( số vòng đấu : 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

10. Phương thức đấu giá : Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ : 0911 465 989

Các tin khác