Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp đấu giá QSDĐ

(6/4/2021)

THÔNG BÁO

 

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (Số 375C, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá: Cho thuê QSDĐ (SKC). Diện tích: 222,3m2; Thửa 69; TBĐ19; Thời hạn cho thuê: 50 năm; Nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tọa lạc tại khu đất tiếp giáp đường Cao Mên dưới thuộc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

4. Tổng giá khởi điểm: 142.907.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 04/6/2021 đến 23/6/2021, trong giờ hành chính tập trung tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

6. Tiền đặt trước: Nộp 28.581.400đ vào các ngày 23/6, 24/6 và đến 15 giờ ngày 25/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Sa Đéc

7. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000đ/hồ sơ

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2021 đến 15 giờ ngày 23/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Sa Đéc

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 28/6/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Sa Đéc

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3866 902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác