Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh đấu giá QSDĐ

(7/9/2021)

THÔNG BÁO

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Quế Võ; TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tài sản đấu giá; thời gian cho thuê tài sản; địa điểm tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ.

- Thời gian cho thuê tài sản: 24 tháng (02 năm).

- Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ nhà ăn, căng tin Trung tâm Y tế huyện Quế Võ.

- Nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản của Nhà nước.

+ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe, nhà ăn và nhà thuốc của Trung tâm Y tế huyện Quế Võ;

+ Quyết định số 265/QĐ-TTYT ngày 19/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, về việc phê duyệt đấu giá; giá khởi điểm và các tiêu chí đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà ăn, căng tin tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ.

4. Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 11.000.000 đồng/tháng x 24 tháng = 264.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 19/7/2021 và ngày 20/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ Nhà ăn, căng tin Trung tâm Y tế huyện Quế Võ; TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 14/7/2021 đến 16h30 ngày 27/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 27/7/2021; Ngày 28/7/2021 và ngày 29/7/2021 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 29/7/2021.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin tại TTYT huyện Quế Võ (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 9h00 ngày 30/7/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

- Tiêu chí tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đấu giá sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, vốn đăng ký kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên; Được thành lập ít nhất đủ 05 năm tính đến hết tháng 03/2021 (Bản sao chứng thực).

+ Chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD còn thời hạn sử dụng của người đại diện pháp luật (Bản sao chứng thực).

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao chứng thực).

+ Bản cam kết gồm các nội dung sau:

. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ tham gia đấu giá.

. Cam kết thực hiện các nội dung theo tiêu chí đấu giá (Nêu rõ các nội dung theo Tiêu chí đấu giá).

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác);

+ Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0988 084 483)./.

Phụ lục: Đấu giá dịch vụ Nhà ăn, căng tin

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 80/TB-TT ngày 08/7/2021)

 

STT

Tiêu chí tham gia đấu giá

1

Có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, vốn đăng ký kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên. Được thành lập ít nhất đủ 05 năm tính đến hết tháng 03/2021 (Bản sao chứng thực).

 

2

Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đại diện pháp luật (Bản sao chứng thực).

3

Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao chứng thực).

4

- Nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 03 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản.

- Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản, nếu thừa Trung tâm y tế huyện Quế Võ sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.

5

Tổ chức, cá nhân tham giá đấu giá phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

5.1

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

5.2

Về nhân lực: Phải có tổi thiểu 03 nhân viên có trình độ chuyên môn nấu ăn từ trung cấp trở lên. Nhân viên làm việc phải có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội, đeo thẻ, sức khỏe đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm ... (lao tiến triển chưa được điều trị, viêm gan vi rút A, E, viêm đường hô hấp cấp tính, các tổn thương ngoài da nhiễm trùng) được lập hồ sơ y tế và kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm.

5.3

Thực hiện các nội quy, quy định của Trung tâm y tế như quy định về An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan nhà ăn; Thực hiện theo đúng các quy tắc ứng xử của Trung tâm.

5.4

Chịu sự kiểm tra, giám sát của Trung tâm và các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

5.5

Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; Nếu để xảy ra như mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm thì người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5.6

Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra mất mát. Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

5.7

Có bảng niêm yết giá bán công khai; Cung cấp chế độ ăn bệnh lý và phục vụ theo yêu cầu của Trung tâm.

5.8

Phải chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Trung tâm về những hành động vượt quá phạm vi thẩm quyền.

- Có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ.

- Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Trung tâm.

6

Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Trung tâm. Trả tiền xử lý rác thải và vệ sinh môi trường 500.000đồng/1 tháng, nộp cùng với thời gian nộp tiền dịch vụ thuê Nhà ăn - Căng tin. Hàng tuần phải xử lý hố ga của nhà ăn, căng tin sạch sẽ.

7

Thanh toán tiền cho Trung tâm theo tháng, thời hạn nộp vào ngày cuối của tháng. Nếu chậm nộp 02 tháng sẽ bị chấm dứt Hợp đồng thuê tài sản và không được trả lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng.

8

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 24 tháng (02 năm). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Trung tâm y tế không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng./.

 

 

 

Các tin khác