Skip to content
Thông tin đấu giá

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá tài sản

(6/15/2021)

THÔNG BÁO

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do chủ tịch UBND huyện Kbang ra quyết định tịch thu gồm: Gỗ tròn xẻ các loại: 37,614 m3

Giá khởi điểm của lô tài sản: 640.900.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu chín trăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 24/06/2021 và 25/06/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/06/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 28/06/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 01/07/2021.

Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

     

 

 

Các tin khác