Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô đấu giá tài sản

(4/20/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô thông báo tổ chức cuộc đấu giá quyền thuê tài sản của Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia III; Địa chỉ: Số 34, Đường Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê 567m2 toàn bộ tầng 2, tầng 3, tầng 4 nhà B4, tại địa chỉ số 34, Phố Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thuộc quyền quản lý của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III không sử dụng đến có nhu cầu cho Thuê. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và quyền hạn đối với tài sản cho thuê.

3. Mục đích cho thuê : Cho thuê sử dụng Văn phòng và Lớp học

4. Giá khởi điểm: 591.948.000 đồng/năm (Năm trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng trên một năm). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT 10%.

5. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm triệu đồng/hồ sơ).

- Thời gian nộp: ngày 05/05/2021 đến 10h00 phút ngày 07/05/2021

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 0031100018988006 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô Mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ (bao gồm phiếu trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): Từ ngày 20/04/2021 đến 10h 00 phút ngày 07/05/2021 tại Số 02A, Ngõ 39 Đường Tú Mỡ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 28 / 04 /2021 đến ngày 29/04/2021. Trong giờ Hành Chính.

- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc tài sản : Số 34, Đường Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Định , TP. Hà Nội.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15h00 ngày 10/ 05/2021 tại Số 02A, Ngõ 39, Đường Tú Mỡ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tuỳ thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô, địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.6290.1638.

Các tin khác