Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá tài sản

(6/18/2021)

 

THÔNG BÁO

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm) thông báo đấu giá tài sản:

1.Người có tài sản đấu giá: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư, hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát 72C-0601, 12 chỗ ngồi, số máy: 1RZ-2635703, số khung: RZH114-5001008, sản xuất năm 2001 tại Việt Nam.

- Chi tiết về tình trạng và chất lượng của tài sản đấu giá: Thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số S521018/CT-SVALUE ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá SVALUE;

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Tài sản thuộc sở hữu (đứng tên) của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh theo Đăng ký xe ô tô số A0005160 ngày 01/02/2002 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2001.

3.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 61.000.000 đồng. Số tiền bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu đồng chẵn.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.100.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Sáu triệu một trăm ngàn đồng trên hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2021 đến 16 giờ ngày 07/7/2021.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 30 phút, ngày 07/7/2021.

5.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn trên hồ sơ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá hoăc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 05/7/2021.

6.Thời gian xem tài sản: Xem tài sản trong giờ hành chính, từ ngày 28/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật) từ ngày 21/6/2021 đến 16 giờ, ngày 05/7/2021.

b. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Hạn chót đăng ký tham gia đấu giá: Vào 16 giờ, ngày 05/7/2021.

c. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá (tổ chức /cá nhân) phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất (trong thời hạn 03 tháng).

Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành. Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm nhận và nộp phiếu trả giá:

Trong giờ hành chính, từ ngày 21/6/2021 đến 16 giờ, ngày 05/7/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hạn chót nhận phiếu trả giá: Vào 16 giờ, ngày 05/7/2021.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian công bố giá: Vào lúc 14 giờ ngày 08/7/2021 (Thứ 5).

- Địa điểm : Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524.

Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký và tham gia đấu giá phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp không thể thực hiện được cuộc đấu giá theo thông báo đấu giá trên, Trung tâm sẽ thông báo cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được biết./.

 

 

 

Các tin khác