Skip to content
Thông tin đấu giá

. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá tài sản

(6/8/2021)

THÔNG BÁO

 

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Số 98 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đức Cơ, gồm:

Lâm sản: 6,690 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại nhóm 2-6 và 11,38 Ster củi Hương, Căm xe; 18.380 kg củi Căm xe. Giá Khởi điểm: 60.109.920 đồng

Công cụ (đã qua sử dụng): 01 chiếc dao và 01 chiếc rìu. Giá khởi điểm: 15.000 đồng

Giá khởi điểm của lô tài sản: 60.124.920 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu một trăm hai mươi bốn ngàn chín trăm hai mươi đồng

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 15/06/2021 và 16/06/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/06/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 22/06/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 25/06/2021

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Đức Cơ.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ LÔ TÀI SẢN HKL HUYỆN ĐỨC CƠ

Stt

Tài sản

Quy cách

Đơn
vị tính

Nhóm

Khối lượng

I

Gỗ xẻ

Dài (m)

Dày, Rộng (cm)

 

 

3.794

1

Căm xe

2 ÷ < 4

25 ÷ < 35

m3

2

0.814

2

Căm xe

2 ÷ < 4

< 25

m3

2

0.229

3

Muồng

< 2

25 ÷ < 35

m3

5

0.288

4

Dầu nước

2 ÷ < 4

< 25

m3

5

0.379

5

Dầu nước

2 ÷ < 4

25 ÷ < 35

m3

5

0.964

6

Dầu nước

2 ÷ < 4

35 ÷ < 50

m3

5

0.370

7

Dầu nước

2 ÷ < 4

>50

m3

5

0.750

II

Gỗ tròn

Dài

Đường kính

m3

 

2.260

(m)

(cm)

1

Dầu nước

2 ÷ < 4

25 ÷ < 35

m3

5

0.154

2

Dầu nước

4 ÷ < 6

25 ÷ < 35

m3

5

0.394

3

Dầu nước

2 ÷ < 4

35 ÷ < 50

m3

5

0.830

4

Kơ nia

2 ÷ < 4

< 25

m3

6

0.135

5

Kơ nia

2 ÷ < 4

25 ÷ < 35

m3

6

0.176

6

Kơ nia

4 ÷ < 6

25 ÷ < 35

m3

6

0.571

III

Lâm sản khác

 

 

Ster

 

11.380

1

Củi Hương

 

 

Ster

 

2.78

2

Gốc, rễ Hương

 

 

Ster

 

2.3

3

Củi Căm Xe

 

 

Ster

 

6.3

B

UBND huyện Đức Cơ tịch thu

 

 

I

Gỗ tròn

Dài

Đường kính

m3

 

0.636

(m)

(cm)

1

Căm xe

<2

<25

m3

2

0.549

2

Căm xe

<2

25 ÷ < 35

m3

2

0.071

3

Căm xe

2 ÷ < 4

<25

m3

2

0.016

II

Lâm sản khác

 

 

kg

 

18,380

1

Củi Căm Xe

 

 

 

 

18,380

III


Công cụ

Đặc điểm

Đơn vị
tính

Số
lượng

Trọng lượng

1

Dao

 

chiếc

1

 

2

Rìu

 

chiếc

1

 

Tổng giá khởi điểm lô tài sản

60,124,920

 

 

     

 

 

Các tin khác