Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long chi nhánh tại Vĩnh Long đấu giá cho thuê tài sản

(4/16/2021)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

  Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long kính đề nghị Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đăng tải thông tin đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin, nhà giữ xe trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

  - Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Trường THCS Trung Hiếu

  - Địa chỉ: ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

  - Điện thoại: 0270 3870360

3. Tên tài sản đấu giá: cho thuê mặt bằng căn tin diện tích 70m2 , nhà xe của trường diện tích 100m2 ( mặt bằng căn tin, nhà xe hiện hữu)

- Thời hạn cho thuê: 45 tháng (bốn mươi lăm tháng), được tính cụ thể như sau:

+ Năm 2021-2022: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2021 đến 31/05/2022)

+ Năm 2022-2023: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2022 đến 31/05/2023)

+ Năm 2023-2024: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2023 đến 31/05/2024)

+ Năm 2024-2025: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2024 đến 31/05/2025)

+ Năm 2025-2026: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2025 đến 31/05/2026)

- Địa điểm xem tài sản: ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

4. Giá khởi điểm và bước giá:

- Thuê mặt bằng căn tin: 148.500.000 đồng/45 tháng; bước giá: 2.000.000 đồng

- Thuê mặt bằng nhà giữ xe: 45.000.000 đồng/45 tháng; bước giá: 500.000 đồng

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 04/05/2021

6. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 27/04/2021 và 28/04/2021 (trong giờ hành chính)

7. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: đến 11 giờ ngày 05/05/2021

8. Thời gian nộp tiền đăt trước tham gia đấu giá: ngày 29/04/2021, ngày 04/05/2021 và đến 11 giờ ngày 05/05/2021 ( trong giờ hành chính)

9. Ngày đấu giá: 08 giờ ngày 07/05/2021

10. Địa điểm bán hồ sơ tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

11. Địa điểm đấu giá tại: văn phòng Trường THCS Trung Hiếu

12. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

13. Phương thức trả giá: trả giá lên.

14. Tiền đặt trước : 20.000.000 đồng/ tài sản căn tin và 5.000.000 đồng/ tài sản nhà giữ xe

15. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

a. Những người được phép tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và tuân theo quy định pháp luật về xác lập văn bản ủy quyền.

- Tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

b. Những người không được phép tham gia đấu giá:

- Những người làm việc trong Công ty Cửu Long, cha mẹ, vợ chồng hoặc con của những người đó.

- Những người trực tiếp giám định tài sản đấu giá, cha mẹ, vợ chồng, con của người đó.

- Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

c. Điều kiện mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký kinh doanh liên quan nghành nghề ăn uống

Mọi chi tiết xin liên hệ Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số điện thoại: 090 3030230 gặp Mr Thuấn để biết thêm chi tiết

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long kính đề nghị Cục Quản lý công sản ( Bộ Tài chính) đăng tải thông tin đấu giá tài sản lên Trang thông tin điện tử về tài sản công./.

Các tin khác