Skip to content
Thông tin đấu giá

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá QSDĐ

(5/10/2021)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Số 03 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện dự án Khu B - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Chi tiết tài sản đấu giá theo Phụ lục đính kèm).

4. Tổng giá khởi điểm để đấu giá: 138.277.353.700 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm đồng ) cụ thể như sau:

4.1 Giá khởi điểm của tài sản trên đất là 1.673.628.700 đồng. Bao gồm:

- Giá trị tài sản trên đất (4.934 cây thông) là 1.453.898.000 đồng

- Giá trị bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích từ đất trồng rừng thông sang đất ở, đất thương mại dịch vụ là 219.730.700 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn, bảy trăm đồng).

- Hình thức trả tiền: Trả tiền 01 lần

4.2 Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở:

- Diện tích: 129.272,4m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Đơn giá đất của dự án là: 1.056.507đồng/m2.

- Giá khởi điểm: 136.577.195.500 đồng.

- Hình thức trả tiền: Trả tiền 01 lần theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

4.3. Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất giáo dục:

- Diện tích: 3.331,4 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Thời hạn sử dụng đất: Cho thuê đất 50 năm.

- Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là: 7.963đồng/m2/năm.

- Giá khởi điểm: 26.529.500 đồng/01 năm.

- Hình thức trả tiền: Trả tiền thuê đất hàng năm

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

a) Tiền đặt trước:

1. Đối với tài sản trên đất:

Số tiền đặt trước là 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

2 Đối với đất ở:

Số tiền đặt trước là 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng).

3. Đối với Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Số tiền đặt trước là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

* Tổng số tiền đặt trước: 14.173.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/05/2021 đến ngày 27/05/2021 (trong giờ hành chính (nộp vào tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát; số TK: 111002636487 mở tại Ngân hàng VietinBank – CN Gia Lai)

b) Tiền bán hồ sơ: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát để được hướng dẫn xem tài sản, giấy tờ và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá từ ngày thông báo đấu giá tài sản tới 10 giờ 00 phút ngày 24/05/2021 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm xem tài sản: Xem giấy tờ và tài liệu liên quan tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát; xem tài sản tại nơi có tài sản tọa lạc.

7. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán và số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (trong giờ hành chính) đến 16 giờ 00 phút, ngày 25/05/2021 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát;

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (trong giờ hành chính) đến 16 giờ 05 phút, ngày 25/05/2021 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát;

Người mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (đối với trường hợp không phải là người đại diện pháp luật)

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ; nộp tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/05/2021 tại Trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

b) Phương thức đấu giá: trả giá lên.

10. Những thông tin khác: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm dừng việc tổ chức đấu giá.

* Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: Số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: Số 03 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Thông tin về khu đất, tài sản trên khu đất

1. Thông tin sơ bộ về khu đất đấu giá:

Dự án Khu B-Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa theo Công văn số 66/UBND-KTTH ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu B- Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Vị trí: Khu B thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp Đak Đoa được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt tại Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Phạm vi ranh giới dự án: Theo ranh giới phân khu đã được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt tại Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và Công văn số 66/UBND-KTTH ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu B- Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

- Hạ tầng kỹ thuật: chưa có hạ tầng.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá: Cây thông (rừng thông sản xuất) do địa phương quản lý.

- Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất của dự án:

+ Đất công trình công cộng đơn vị ở: 1.895,8m2

+ Đất giáo dục (mẫu giáo) : 3.331,4m2

+ Đất nhà ở biệt thự: 117.747,0m2

+ Đất nhà ở liền kề: 11.525,4m2

+ Đất cây xanh đơn vị ở: 45.752,3m2

+ Đất giao thông: 120.473,2m2

*Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 300.725,1m2

- Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

+ Tổng số lượng nhà ở (không có nhà ở xã hội): 618 căn. Trong đó:

Nhà ở biệt thự: 500 căn, chiếm tỷ lệ 80,91%

Nhà ở liền kề: 118 căn, chiếm tỷ lệ 19,09%

- Phương án tiêu thụ sản phẩm:

+ Đối với nhà ở thương mại: Xây dựng nhà ở hoàn thiện phần thô để bán.

+ Đối với công trình thương mại dịch vụ: Nhà đầu tư khai thác kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Đối với công trình y tế, giáo dục: Nhà đầu tư khai thác kinh doanh hoặc xây dựng hoàn thành bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định pháp luật hiện hành.

- Dự án được quy hoạch hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống xử lý rác thải và vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Loại đất:

 

STT

Hạng mục

hiệu

Diện tích đất
(m2)

Mật độ xd tối đa (%)

Tầng cao tối đa (tầng)

Hệ số sdđ (lần)

Diện tích xd
(m²)

Diện tích sàn xây dựng (m²)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)x(5)

(9)=(8)x(6)

1

Đất công cộng đơn vị

CC-02

1.895,8

40

3

1,2

758,3

2.275,0

 

Đất nhà sinh hoạt cộng đồng

CC-02

1.895,8

40

3

1,2

 

 

2

Đất giáo dục

 

3.331,4

40

3

1,2

1.332,6

3.997,7

 

Đất trường mẫu giáo mầm non

MG-02

3.331,4

40

3

1,2

 

 

3

Đất

 

129.272,4

  

 

79.868,5

258.046,2

3.1

Đấtbiệt thự

B:BT

117.747,0

60

3

1,8

70.648,2

211.944,6

3.2

Đấtliền kề

B:LK

11.525,4

80

5

4,0

9.220,3

46.101,6

4

Đất cây xanh đơn vị

B:CX

45.752,3

5

1

0,05

2.287,6

2.287,6

5

Đất giao thông

 

120.473,2

 

 

 

 

 

 

Đường giao thông nội bộ

 

73.858,5

 

 

 

 

 

 

Bãi đỗ xe

P-04

1.748,0

 

 

 

 

 

 

Đường giao thông khu vực

 

44.866,7

 

 

 

 

 

Tổng cộng

300.725,1

28,0

 

 

84.247,0

266.606,5

- Tổng diện tích Khu B: 300.725,1 m2 .

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Đối với đất ở: Lâu dài.

+ Đối với đất giáo dục: Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

- Hình thức trả tiền sử dụng đất.

+ Đối với đất ở: Trả tiền 01 lần theo quy định.

+ Đối với đất giáo dục: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Hiện trạng: Tại thời điểm định giá đất, khu đất định giá chưa có hạ tầng, tài sản trên đất là cây thông 3 lá (rừng thông sản xuất) do địa phương quản lý.

2. Thông tin về tài sản trên khu đất:

- Gỗ cây Thông là gỗ khai thác rừng trồng trên diện tích đất xác định ngoài quy hoạch lâm nghiệp theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 337/NQ-HĐND ngày 25/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Khu B - Khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tổng diện tích là: 29,92 ha.

- Năm trồng: 1976

- Số lượng cây thông 3 lá: 4.934 cây

- Tổng sản lượng gỗ thành phẩm: 838,834m3

- Tổng sản lượng củi cành tận dụng: 158ster

- Vị trí:

+ Khu vực thuộc địa phận xã Tân Bình và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

+ Tại lô e1, f khoảnh 1; lô b khoảnh 3 của tiểu khu 519 thuộc xã Tân Bình

+ Tại lô a1 khoảnh 2 của tiểu khu 516; lô a, b, c, d, khoảnh 1 và lô a khoảnh 3 của tiểu khu 519 thuộc Thị trấn Đak Đoa.

- Ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp khu rừng thông thuộc phần còn lại của khoảnh 1, tiểu khu 519; khoảnh 2, tiểu khu 516, thị trấn Đak Đoa; huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

+ Phía Nam: giáp khu vực rừng thông (công viên du lịch sinh thái);

+ Phía Đông: giáp diện tích quy hoạch sân gôn (Golf);

+ Phía Tây và Tây Nam: giáp khu dân cư thị trấn Đak Đoa và đường liên xã.

- Hình thức trả tiền: Trả tiền 01 lần theo quy định.

Điều 3. Mục đích, hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất, yêu cầu thực hiện dự án

1. Đối với đất ở:

- Diện tích: 129.272,4m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức thuê đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trả tiền 01 lần.

2. Đối với Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Diện tích: 3.331,4 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Thời hạn sử dụng đất: Cho thuê đất 50 năm.

- Hình thức thuê đất: Đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời gian ổn định cho chu kỳ thuê đất: Theo quy định pháp luật.

3. Đối với tài sản trên đất:

Bao gồm:

- Tài sản trên đất là cây thông.

- Bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích từ đất trồng rừng thông sang đất ở, thương mại dịch vụ.

- Hình thức trả tiền: Đấu giá tài sản trên đất là cây thôngvà bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích từ đất trồng rừng thông sang đất ở, thương mại dịch vụ theo hình thức trả tiền 01 lần.

4. Yêu cầu thực hiện dự án:

a. Đối với tài sản trên đất:

Chỉ khai thác, chặt hạ di thực trong vùng dự án đối với những cây bị ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trong dự án, việc khai thác thực hiện theo quy định pháp luật.

b. Đối với khu đất trúng đấu giá:

Thực hiện dự án xây dựng Khu B- Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai theo chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo pháp luật hiện hành. Phải có ý kiến của các cơ quan chuyên môn trước khi xây dựng các hạng mục dự án theo quy định pháp luật.

c. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thực hiện các nghĩa vụ về trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định; thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

d. Về tác động môi trường phải thực hiện theo quy định pháp luật.

e. Tổng mức đầu tư của dự án: Tối thiểu là 1.561 tỷ đồng (VND)

Các tin khác