Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đấu giá tài sản

(6/4/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04.1/21/HĐDV-ĐGTS (LA) ngày 03/6/2021 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Địa chỉ: số 76 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: Lầu 3, số C4-22 Khu dân cư Lavilla Green City, đường Vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

a. Tài sản đấu giá

Xe ô tô 07 chỗ ngồi, biển số 62A-002.24, hiệu NISSAN, số loại PATROL.GL.

b. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

- Nguồn gốc

Tài sản được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chuyển, bán xe ô tô dôi dư của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng.

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chuyển, bán xe ô tô dôi dư của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng;

+ Quyết định số 20/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/02/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Công văn số 2776/UBND-VHXH ngày 05/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An về việc giữ lại chưa đấu giá xe ô tô và chưa điều chuyển xe ô tô của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Văn bản số 1667/SLĐTBXH-VP ngày 01/6/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục đấu giá xe ô tô 7 chỗ ngồi, biển số 62A-002.24 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Đặc điểm tài sản

Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 007002 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp tháng 02/2016 (đăng ký lần đầu ngày 01/10/2002) và Giấy chứng nhận kiểm định số KD - 4058817 ngày 21/10/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

- Loại phương tiện: ô tô con;

- Nhãn hiệu: NISSAN;

- Biển đăng ký: 62A-002.24;

- Số loại: PATROL.GL;

- Số khung: JN1TBSY61Z0530044;

- Số máy: TB45-055064;

- Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi;

- Năm sản xuất: 2002;

- Nước sản xuất: Nhật Bản.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 210.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các thuế, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) liên quan thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.

Tiền đặt trước (20%): 42.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

6. Thời gian tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 07/6/2021 đến 16h30 phút ngày 22/6/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian: từ 08h00 ngày 14/6/2021 đến 16h30 phút ngày 18/6/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 22/6/2021, ngày 23/6/2021 và ngày 24/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản : 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

9. Thời gian công bố giá và tổ chức đấu giá: vào lúc 09h00 ngày 25/6/2021.

10. Địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, công bố giá và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam_chi nhánh Long An, địa chỉ Lầu 3, số C4-22 Khu dân cư Lavilla Green City, đường Vòng tránh Quốc lộ 1A, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0888.164.369 – 0888.154.369.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 22/6/2021, ngày 23/6/2021 và ngày 24/6/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Phương thức đấu giá: trả giá lên

Ghi chú: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

 

 

 

Các tin khác