Skip to content
Thông tin liên hệ


Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước

và dịch vụ về tài sản (DPAS)


 Điện thoại: 04.22202828, máy lẻ 8181 hoặc 8173/ Fax: 04.22202859

Email: taisancong@mof.gov.vn

Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

---------------------------------------------------

----------------------------