Skip to content
Tin tức sự kiện

Thủ tướng: Vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi
(23/08/2017)

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật hôm nay, 22/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Yêu cầu mà Chính phủ đặt ra là kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Các bộ cần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để có vướng mắc là sửa ngay, không chờ đợi.

Bộ Tài chính ban hành quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
(23/08/2017)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính nhằm tạo sự phù hợp, đồng bộ giữa các quy định tại Luật Báo chí 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư
(23/08/2017)

Chia sẻ với báo giới bên lề Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Tài chính tại Tokyo, Nhật Bản, diễn ra vào ngày 21/8/2017, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, các định chế tài chính của thế giới đều khẳng định Việt Nam luôn có sự ổn định về chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính triển khai Ngày pháp luật Tài chính năm 2017
(23/08/2017)

Ngày 11/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1572/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2017.

Bến tre: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
(22/08/2017)

UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
(22/08/2017)

Ngày 21/7/2017, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng: Quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn Thành phố
(22/08/2017)

Ngày 10/8/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thành phố theo mặt bằng Quyết định số 46/20416/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
(22/08/2017)

Ngày 04/8/2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Sơn La: Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
(22/08/2017)

Ngày 21/7/2017, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở.

Sẽ có khung pháp lý để quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường thủy
(21/08/2017)

Tài sản (TS) kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa là TS có nguồn vốn đầu tư lớn, song hiện chưa có cơ chế để quản lý, sử dụng và khai thác. Theo đó, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác loại TS này.