Skip to content
Tin tức sự kiện

Yên Bái: Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
(23/11/2017)

Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Yên Bái có Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quản lý đất đai đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang
(22/11/2017)

Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh: Quy định về trình tự thực hiện thủ tục lựa chọn đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
(22/11/2017)

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 43/2017/QÐ-UBND ngày 29/9/2017 ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận: Thẩm định giá tài sản nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
(22/11/2017)

Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 3132/QĐ-UBND ban hành Quy trình thẩm định giá tài sản nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ giá thuê hạ tầng khu công nghiệp
(22/11/2017)

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND quy định việc thực hiện giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo Nghị định số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tăng cường điều hành ngân sách dịp cuối năm
(22/11/2017)

Ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 8662/UBND chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành tăng cường điều hành ngân sách nhà nước thời gian cuối năm 2017.

Đại biểu Quốc hội có ý kiến về thuế Tài sản
(22/11/2017)

Cho rằng Luật thuế Tài sản đã được áp dụng rất lâu và là nguồn thu lớn ở nhiều quốc gia phát triển, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội)- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, đề xuất nhiều giải pháp để có thể ban hành và áp dụng hiệu quả Luật này tại Việt Nam.

Ngành Tài chính: Hơn 15 triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến
(22/11/2017)

Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, đến hết tháng 10/2017, Bộ Tài chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 29 thủ tục hành chính đăng ký triển khai năm 2017. Như vậy, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 944 thủ tục, trong đó: 264 dịch vụ mức độ 1; 349 dịch vụ mức độ 2; 85 dịch vụ mức độ 3 và 246 dịch vụ mức độ 4.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Thu ngân sách tăng, nợ thuế giảm mạnh
(22/11/2017)

Tổng thu thuế nội địa 10 tháng của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt 191.982 tỷ đồng, đạt 80,37% dự toán và tăng 14,79% so với cùng kỳ năm 2016. Nợ thuế tính đến thời điểm 31/10/2017 là 7.899 tỷ đồng, so với đầu năm giảm đến 3.009 tỷ đồng...

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố
(21/11/2017)

Ngày 16/10/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội.