Skip to content
Tin tức sự kiện

Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
(11/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12008/BTC-QLCS hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung liên quan đến việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Hướng dẫn cách thức gửi thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
(09/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã ký Công văn số 12006/BTC-QLCS về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Bắc Ninh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính
(01/10/2018)

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
(26/09/2018)

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, UBND Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Đà Nẵng: Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
(26/09/2018)

Ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sơn La: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính
(26/09/2018)

Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính.

Đồng Tháp : Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
(14/09/2018)

Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh
(14/09/2018)

Ngày 5/9/2018, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

Hà Giang: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
(12/09/2018)

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang.