Skip to content
Văn bản QPPL có liên quan
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
167/2018/TT-BTC06/08/2018Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
285/2018/NĐ-CP30/05/2018Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
345/2018/TT-BTC07/05/2018Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4102/QĐ-BTC24/01/2018Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
5103/QĐ-BTC01/01/2018Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
608/2016/TT-BQP01/02/2016Thông tư 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
730/2015/TT-BTC09/03/2015Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/03/2015 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
865/2014/QH1325/11/2014Luật nhà ở
966/2014/QH1325/11/2014Luật kinh doanh bất động sản
1055/2014/QH1323/06/2014Luật bảo vệ môi trường