Skip to content
Văn bản QPPL có liên quan
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
185/2018/NĐ-CP30/05/2018Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
245/2018/TT-BTC07/05/2018Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
3102/QĐ-BTC24/01/2018Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
4103/QĐ-BTC01/01/2018Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
508/2016/TT-BQP01/02/2016Thông tư 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
630/2015/TT-BTC09/03/2015Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/03/2015 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
765/2014/QH1325/11/2014Luật nhà ở
866/2014/QH1325/11/2014Luật kinh doanh bất động sản
955/2014/QH1323/06/2014Luật bảo vệ môi trường
1002/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC28/03/2014Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành