Skip to content
STTTài sản bán đấu giáNgười quản lýNgười bán đấu giáThời điểm bán hồ sơNgày bán đấu giáĐịa điểm bán đấu giá
1Đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, khu dân cư thôn Phò Nam, khu dân cư thôn La Vân Hạ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: từ 101,9 m2 đến 212,3 m2.Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng ĐiềnCông ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị15/01/201922/03/2019Hội trường UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
2Đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại khu dân cư thôn Khuôn Phò, khu dân cư thôn Phước Lập và điểm dân cư khu vực phía sau trường trung học số 1 Quảng Phước và trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Diện tích: từ 163,0 m2 đến 258,0 m2Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng ĐiềnCông ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị15/01/201923/02/2019Hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
3Nhà làm việc Văn phòng HĐND và UBND huyện Ia Grai bán thanh lý sung công quỹ nhà nước. (Vật tư thu hồi)Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia GraiDoanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát16/01/201923/01/2019Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4Quyền sử dụng đất có diện tích 3.756,2 m2, loại đất LUC, thuộc thửa 794(884), tờ bản đồ số 01(05). Tọa lạc tại ấp 5, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChi cục Thi hành án Dân sự huyện Long MỹCông ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Hội trường Công ty (Số 37, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
5Quyền sử dụng đất có diện tích 2.540,2 m2, loại đất LUC, thuộc thửa 1369(1315), tờ bản đồ số 01(05). Tọa lạc tại ấp 5, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChi cục Thi hành án Dân sự huyện Long MỹCông ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Hội trường Công ty (Số 37, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
6Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 4.373,2 m2, loại đất LUC, thuộc thửa 1189, 547, tờ bản đồ số 05. Tọa lạc tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChi cục Thi hành án Dân sự huyện Long MỹCông ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Hội trường Công ty (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
7Quyền sử dụng đất có diện tích là 2.495,8 m2, loại đất LUC, thuộc thửa 990, tờ bản đồ số 05. Tọa lạc tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangHội trường Công ty (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ
8Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 3.919 m2 (Trong đó có 171,8 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ nhựa), loại đất LUC, thuộc một phần thửa 991, tờ bản đồ số 05 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChi cục Thi hành án Dân sự huyện Long MỹCông ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Hội trường Công ty (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
9Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 8.712,5 m2. Cụ thể đất LUC 4.872,8 m2; đất CLN 3.839,7 m2 (Trong đó có 701,3 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ nhựa), thuộc thửa đất số 701, 702, tờ bản đồ số 01 và cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChi cục Thi hành án Dân sự huyện Long MỹCông ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Hội trường Công ty (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
10Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 224 m2 (Trong đó có 48,8 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng và 21,2 m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn sông), loại đất ONT, thuộc thửa số 180, 847, 896, tờ bản đồ số 01 và công trình xây dựng. Tọa lạc tại ấp 02, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangHội trường Công ty (Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam17/01/201918/02/2019Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ