Skip to content

Lớp tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương
(08/06/2017)

Năm 2008, cụ thể hoá quy định tại Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tại Điều 32 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ đã quy định rõ phạm vi tài sản nhà nước phải kê khai báo cáo gồm: (i) đất, nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) Xe ô tô các loại; (iii) các tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản.

Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội
(13/04/2015)

Sáng nay, ngày 26/6/2014, tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
(13/04/2015)

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, từ ngày 08 - 10/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Bến Tre

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước
(13/04/2015)

Trong 02 ngày, 15 - 16/12/2014, liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước.