Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn
(15/10/2018)

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn gòm: 01 xe nâng 03 tấn đã qua sử dụng; nhãn hiệu Toyota; 01 xe nâng 06 tấn đã qua sử dụng; nhãn hiệu TCM.

Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng
(26/09/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng

Đội Kỉểm soát hải quan - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu
(26/09/2018)

Đội Kỉểm soát hải quan - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu

Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: thông báo tìm chủ hàng tồn đọng
(17/09/2018)

Hiện nay, có các lô hàng đang nằm trong khu vực giám sát của Chi cục đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan: Can nhựa, Bông thuỷ tinh, Cuộn vải màu trắng

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng
(14/09/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVIII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: phối hợp công tác đăng thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng
(14/09/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng HPKVIII - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: phối hợp công tác đăng thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

Chi cục Hải quan CK cảng Quy Nhơn: Thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng tại cảng Quy Nhơn
(06/09/2018)

Hiện nay, có 02 container nhập khẩu tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Quy Nhơn