Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng: thông báo hàng hoá tồn đọng
(10/08/2018)

01 lô hàng hóa tồn đọng quá thời hạn quy định

Chi cục Hải quan CK Cảng HP.KVII: Thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng
(30/07/2018)

Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS: Vietfracht, Tasa Northfreỉght, Tân Tiên Phong, Hải An, Tân Cảng 128

Chi cục Hải quan CK Cảng Cái Mép: Thông báo hàng hoá tồn đọng
(25/07/2018)

Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép (TCIT) tồn đọng 04 container.

Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá
(17/07/2018)

Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: Tìm chủ sở hữu hàng hoá

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng khu vực II - Cục Hải quan TP.Hải Phòng: Tìm chủ sở hữu hàng hóa
(13/07/2018)

Lô hàng hóa tồn đọng đang được lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và Tân Cảng 128 thành phố Hải Phòng

Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh
(11/07/2018)

V/v Tìm chủ hàng hoá tồn đọng tại cảng Tân cảng - Cát Lái

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng
(03/07/2018)

54 container tồn đọng tại cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép và cảng Quốc tế Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi cục HQCK cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu thông báo hàng tồn đọng
(03/07/2018)

Hiện nay tại cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép và cảng quốc tế Cái Mép tồn đọng 54 container