Skip to content
Thông báo hàng hóa tồn đọng

Chi cục HQCK cảng Sài Gòn khu vực - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Thông báo tìm chủ hàng Quý III năm 2018 theo điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC
(01/11/2018)

Chi cục HQCK cảng Sài Gòn khu vực - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh: Thông báo tìm chủ hàng Quý III năm 2018 theo điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC

Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn - Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn
(24/10/2018)

Chi cục HQCK cảng Quy Nhơn - Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn

Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng
(24/10/2018)

Chi cục Hải quan CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn đọng tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng