Skip to content
Tin tức sự kiện

Thành phố Hồ Chí Minh: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018
(09/11/2018)

Ngày 29/10/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển được quy định như sau:

Bình Định: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý
(29/10/2018)

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3062/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh.

Bắc Ninh: Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
(29/10/2018)

Ngày 5/10/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
(11/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12008/BTC-QLCS hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung liên quan đến việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Hướng dẫn cách thức gửi thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
(09/10/2018)

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã ký Công văn số 12006/BTC-QLCS về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Bắc Ninh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực QLCS thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính
(01/10/2018)

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
(26/09/2018)

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, UBND Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Đà Nẵng: Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
(26/09/2018)

Ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sơn La: Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính
(26/09/2018)

Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài chính.