Skip to content

Lớp tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương

(6/8/2017)

Năm 2008, cụ thể hoá quy định tại Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tại Điều 32 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ đã quy định rõ phạm vi tài sản nhà nước phải kê khai báo cáo gồm: (i) đất, nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) Xe ô tô các loại; (iii) các tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/ 1 đơn vị tài sản.

Để giúp cơ quan tài chính các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương có điều kiện thực hiện đúng và kịp thời quy định này, đồng thời nhằm đổi mới cải cách một bước công tác quản lý nhà nước về tài sản theo hướng hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; tháng 3/2009, Bộ Tài chính đã chính thức đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý, đăng ký tài sản nhà nước để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Cơ sở dữ liệu đã hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương trong công tác báo cáo, đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản, là yếu tố quan trọng đảm bảo việc triển khai thành công Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ngày 04 tháng 05 năm 2017, Bộ Tài chính đã ký văn bản đồng ý phân cấp cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương trực tiếp cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. Để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nắm được các quy định mới để áp dụng vào thực tiễn hoạt động, được sự đồng ý thống nhất của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, Vụ Tài chính - Bộ Công thương; Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) tổ chức Lớp “Tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0”.

1. Nội dung

Chương trình tập huấn (đính kèm), nội dung gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Hướng dẫn các nội dung quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 02 ngày, thứ Tư ngày 21/6/2017 và thứ Năm 22/6/2017.

- Địa điểm: Khách sạn Heritage Hạ Long – 88 đường Hạ Long – phường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long.

3. Thành phần tham gia: 02 người/đơn vị là kế toán trưởng (hoặc kế toán tổng hợp) và cán bộ kế toán trực tiếp thực hiện cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

4. Giảng viên: Chuyên gia của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

4. Học phí: 3.000.000 đồng/đơn vị (không bao gồm chi phí ăn nghỉ, phương tiện đi lại của học viên).

5. Đăng ký:

Quý cơ quan, đơn vị vui lòng gửi Phiếu đăng ký (Mẫu đính kèm) về Trung tâm DPAS trước ngày 14/6/2017 theo đường bưu điện/fax hoặc đăng ký qua điện thoại, cụ thể:

- Theo đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm DPAS - Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính VPGD: Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: Cơ quan: 04.62627888 (máy lẻ: 128/124)

- Fax: 04.2220.2859

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Các tin khác