Skip to content

Lớp tập huấn “Những quy định mới về ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” trong các cơ quan, đơn vị

(6/8/2017)

Năm 2015, Quốc hội thông qua Luật ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017), Luật kế toán (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017).

Để hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách; sử dụng quỹ dự trữ tài chính; công khai ngân sách nhà nước….Tiếp đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chính sách pháp luật về kế toán theo Luật kế toán năm 2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán năm 2015 về nội dung công tác kế toán: chứng từ kế toán; tài khoản kế toán và sổ kế toán; báo cáo tài chính; kiểm tra kế toán; kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; các công việc khác khi chia tách, sáp nhập, giải thể...); tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán… Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên.

Được sự đồng ý của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) tổ chức Lớp tập huấn “Những quy định mới về ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những quy định mới về ngân sách nhà nước.

- Chuyên đề 2: Những quy định mới về kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Địa điểm và thời gian tổ chức

- Lớp tập huấn tại TP. Hà Nội: Thứ 5 và thứ 6 ngày 06 - 07/7/2017.

- Lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh: Thứ 5 và thứ 6 ngày 13 - 14/7/2017.

(Thông tin chi tiết về hội trường tổ chức tập huấn được gửi đến Quý học viên trong Thông báo nhập học và tin nhắn điện tử 05 ngày trước ngày tập huấn).

Giảng viên: Chuyên gia pháp luật về ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, Lãnh đạo cấp phòng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính.

Học phí: 2.000.000 đồng/học viên (không bao gồm chi phí ăn nghỉ, phương tiện đi lại của học viên).

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham gia Lớp tập huấn điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi theo đường bưu điện/email hoặc đăng ký qua điện thoại:

Địa chỉ: Trung tâm DPAS - Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

VPGD: Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại:   

- Lớp tập huấn tại TP. Hà Nội: 04.62627888 (máy lẻ: 125/117); 04.62783316; 0968257227; 0912567313.

- Lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh: 04.62627888 (máy lẻ: 120/119); 0934473686; 0976265626.

Email:   kehoach-dpas-qlcs@mof.gov.vn

Các tin khác