Skip to content

BTC xin ý kiến d/thảo T/tư HDXĐ giá trị QSDĐ, TS trên đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và HDQL, sử dụng số tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất không được bồi thường về đất

(10/14/2016)

Ý kiến đóng góp
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Fax
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
File đính kèm

Các tin khác