Skip to content

Bộ Tài chính thông báo tiến độ kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ tính đến ngày 07/10/2016

(7/11/2016)

Ngày 21/4/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 5384/BTC-QLCS về việc đẩy nhanh tiến độ cập nhật số liệu Phần mềm Tổng hợp kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ cập nhật số liệu về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ để công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước.

Theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu, tính đến ngày 07/10/2016, cả nước đã đăng nhập được 8.269 tài sản hạ tầng giao thông đường bộ đã duyệt với tổng giá trị là 975.434 tỷ đồng. Các tỉnh có tiến độ kê khai tốt là: Lào Cai (1506 tài sản) Thái Nguyên (1276 tài sản), Phú Thọ (553 tài sản),…..

Chi tiết đính kèm: Bảng tổng hợp tiến độ nhập liệu tài sản vào Phần mềm Tổng hợp kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ (tính đến ngày 07/10/2016)