Skip to content

Cục Thuế Tuyên Quang cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

(8/10/2018)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thuế Tuyên Quang ngày 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã yêu cầu Cục Thuế Tuyên Quang đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Phạm Trung Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, Cục Thuế Tuyên Quang đã phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để thống nhất, tổ chức triển khai trong toàn cục thuế; có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Cục Thuế Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn; giải quyết kịp thời yêu cầu của người nộp thuế.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo trong thời gian tới, Cục Thuế Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị cần gắn cải cách hành chính với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt cán bộ, công chức Cục Thuế Tuyên Quang, ông Phạm Trung Sơn đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đồng thời, ông Sơn cũng hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo cục thuế phát huy những thành tích đã đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện ngay các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Tuyên Quang./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam