Skip to content

Cục Thuế Thanh Hóa hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước

(1/3/2019)

 

 

Nhờ những giải pháp đột phá trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 23.500 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 15.900 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 143,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 trên địa bàn ước đạt 15,16%, cao nhất từ trước tới nay. Ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa nhấn mạnh, trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN.

27 chi cục thuế thu vượt dự toán

Cục trưởng Ngô Đình Hùng cho biết, ước đến 31/12, Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách đạt 15.900 tỷ đồng, vượt dự toán phấn đấu và dự toán pháp lệnh được giao. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đơn vị thu đạt 11.000 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán, tăng 47,5% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, cả 27 chi cục thuế trực thuộc đều có số thu vượt dự toán được giao.
Đánh giá chi tiết về các khu vực và chỉ tiêu thu, đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, năm 2018, 8/13 khu vực thu được đơn vị thực hiện vượt so với dự toán là: Thu từ khối doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh đạt 118,6%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 110,6%; thu lệ phí trước bạ đạt 108,1%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 126%; thu phí và lệ phí đạt 135%; thu tiền sử dụng đất đạt 218%; thu tiền cho thuê mặt đất đạt 437,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 171,4%.

Đạt được kết quả nêu trên, Cục trưởng Ngô Đình Hùng cho rằng, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đã hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực cho phát triển kinh tế và tăng nguồn thu quan trọng cho ngân sách. Một số dự án điển hình đi vào hoạt động mang lại nguồn thu khá cho ngân sách là: Công ty xi măng Long Sơn; dự án Thủy điện Trung Sơn; dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2...

Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lên 65% đối với mặt hàng bia từ 1/1/2018, do đó đã làm tăng thungân sách từ khu vực này.

Dồn lực thu ở chỉ tiêu chưa đạt dự toán

Chia sẻ thêm với phóng viên về kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách, ông Ngô Đình Hùng cho biết, năm 2018 UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là “Đề án thí điểm giám sát khai thác tài nguyên” mới đưa vào áp dụng đã phát huy hiệu quả và cho kết quả khá tích cực.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức phê duyệt và áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh đề án “Tăng cường giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn”, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản. Cùng với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, Cục Thuế Thanh Hóa đã tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện đề án giám sát hồ sơ khai thuế. Từ đó đã mang lại kết quả khá tích cực trong công tác thu ngân sách và nâng cao ý thức tuân thủ người nộp thuế. 

Tuy nhiên theo Cục trưởng Ngô Đình Hùng, trên địa bàn còn một số chỉ tiêu thu chưa đạt so với dự toán được giao. Cụ thể, đến cuối tháng 12/2018, khối DN nhà nước trung ương nộp ngân sách đạt 1.365 tỷ đồng, bằng 75% dự toán. Nguyên nhân dẫn đến số thu chưa đạt so với tiến độ là do tình hình tiêu thụ một số sản phẩm truyền thống, chủ lực của tỉnh có đóng góp quan trọng vào thu ngân sách như: bia, thuốc lá, xi măng gặp khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt trong khâu tiêu thụ sản phẩm, doanh thu đạt thấp dẫn đến số thuế phát sinh không cao.
Ngoài ra, năm 2018 chỉ tiêu thu này đơn vị được giao dự toán khá cao so với tốc độ tăng trưởng bình quân và so với cùng kỳ thực hiện năm 2017, dẫn đến số thu chưa đạt so với dự toán được giao.

Cùng với đó, khối DN nhà nước địa phương nộp ngân sách đạt 136 tỷ đồng, đạt 68,1% dự toán, nguyên nhân dẫn đến số thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ là do một số DN chiếm tỷ trọng khoảng 40% tổng thu ngân sách ở lĩnh vực này đã điều chỉnh mục lục ngân sách chuyển sang lĩnh vực DN ngoài quốc doanh theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, khối DN có vốn đầu tư nước ngoài lũy kế nộp ngân sách đạt 2.435 tỷ đồng, bằng 67,6% dự toán. Nguyên nhân số thu đạt thấp do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm đi vào hoạt động so với kế hoạch, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu ngân sách năm 2018 của tỉnh.
Chia sẻ về nhiệm vụ những ngày cuối năm, Cục trưởng Ngô Đình Hùng cho biết, đơn vị đang tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác thu ngân sách ở các chỉ tiêu, khu vực thu chưa đạt; tiếp tục dồn lực thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn giảm xuống dưới 5% so với tổng thu ngân sách theo quy định của Tổng cục Thuế.

“Năm 2019, Cục Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu; giao trách nhiệm thu nợ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân theo đề án thu nợ, tập trung rà soát, phân loại nợ để trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nhiệm vụ, công tác luân phiên, luân chuyển nâng cao chất lượng cán bộ, công chức” – ông Hùng nói.

 

“Ngoài kết quả đạt được nêu trên, Cục Thuế Thanh Hóa luôn đề cao công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Nhờ tích cực thực hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Thanh Hóa đã điều chỉnh tăng số thuế phải nộp ngân sách trên 40,2 tỷ đồng; ra quyết định phạt vi phạm hành chính, truy thu, truy hoàn trên 264,8 tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ trên 936,2 tỷ đồng” – Cục trưởng Ngô Đình Hùng cho biết.

 

Theo Thoibaotaichinhvietnam