Skip to content

Ngành Thuế Vĩnh Phúc Hơn 20 năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(1/3/2019)

 

 

Với chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh, qua hơn 20 năm tái lập và phát triển, Cục Thuế Vĩnh Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Liên tục đổi mới để phù hợp với thực tiễn

Trong 20 năm qua, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế Vĩnh Phúc liên tục có sự thay đổi, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các luật thuế mới và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Sau 7 năm tái lập, năm 2004, Cục Thuế Vĩnh Phúc thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, thành lập thêm một số phòng ban mới như Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu thuế, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về thuế. Các trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý thu thuế cũng dần được bổ sung, phù hợp với sự tăng trưởng nhanh về số lượng doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2007, thực hiện Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế trao quyền chủ động cho NNT tự tính - tự khai và tự nộp thuế. Công tác quản lý thu thuế được tập trung vào các chức năng cơ bản quan trọng, đó là: Tuyên truyền - hỗ trợ NNT; kê khai thuế; thanh tra kiểm tra; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, trang bị đầy đủ và từng bước hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý thu, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh trong từng giai đoạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế Vĩnh Phúc gồm 14 phòng chức năng, 9 chi cục thuế huyện, thành phố, thị xã với trên 500 cán bộ công chức. Hệ thống cơ sở, máy tính được trang bị đồng bộ, mỗi bộ phận đều có phần mềm riêng thuận tiện cho công tác quản lý. Các phòng ban và các chi cục thuế đều sử dụng phần mềm quản lý thuế tập trung hiện đại và dễ khai thác, sử dụng. 

 

 

Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng tiêu biểu Cục Thuế Vĩnh Phúc đã đạt được như Huân chương Lao động hạng Ba - năm 2001; Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ - năm 2005; Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh - năm 2008; Cờ thi đua Bộ Tài chính - năm 2009; Cờ thi đua của Chính phủ - năm 2010; Huân chương Lao động hạng Nhất - năm 2011 và năm 2015, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

 

 

Qua từng giai đoạn, chất lượng công tác điều hành, quản lý thu không ngừng được nâng cao theo hướng chuyên sâu và hiện đại. Cải cách hành chính thuế đã có những bước tiến vượt bậc, thủ tục hành chính thuế ngày càng đơn giản, dễ hiểu, công khai minh bạch tạo môi trường thuận lợi và giảm chi phí quản lý cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tăng cường đầu tư vào Vĩnh Phúc, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho NSNN. 

Tính đến nay, số giờ thực hiện thủ tục về thuế còn 121,5giờ/năm và 99,7% các doanh nghiệp đang hoạt động đã thực hiện kê khai thuế qua mạng internet và nộp thuế bằng phương thức điện tử.

Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách

Từ năm 1997 đến nay, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu, phấn đấu đạt và vượt dự toán được giao hàng năm. Đặc biệt, mặc dù dự toán được giao luôn ở mức cao nhưng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo các điều kiện để thực hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm cho từng giai đoạn.

Nếu như năm 1997, thu ngân sách của Vĩnh Phúc mới đạt 114 tỷ đồng thì đến năm 2002 đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được chi ngân sách và bắt đầu có đóng góp, điều tiết cho ngân sách trung ương. Năm 2009, thu ngân sách tỉnh vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng và đến năm 2015 đạt trên 25.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2018, tổng thu ngân sách của tỉnh sẽ đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng  234 lần so với năm 1997. Vĩnh Phúc hiện đang là 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối được thu chi và có đóng góp về ngân sách trung ương.

Có thể nói, với kết quả này, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã góp phần đưa tỉnh Vĩnh Phúc hoàn toàn chủ động về nguồn lực tài chính, tăng cường mạnh cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, có đóng góp với ngân sách trung ương và thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong hơn 20 năm qua.

 

Phát huy những thành tích đã đạt được qua các năm, với tinh thần đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực phấn đấu cao, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức có hiệu quả công tác chỉ đạo thu NSNN trên địa bàn và tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách - hiện đại hóa, tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN, phát huy mọi lợi thế vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo đúng với tuyên ngôn ngành Thuế: Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính và Đổi mới.

Theo Thoibaotaichinhvietnam