Skip to content

Ngành Thuế Dồn mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

(1/3/2019)

Năm 2018, Tổng cục Thuế được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu là 1.070.200 tỷ đồng (trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng).

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế cũng phải tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế đã dồn mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Năm 2018 được xác định có nhiều thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Thuế như: Giá dầu thô tăng cao hơn so với dự toán; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) khá ổn định và có đà tăng trưởng… Tuy nhiên, do dự toán khá cao, nên để hoàn thành nhiệm vụ thu, Tổng cục Thuế đã luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Thu ngân sách vượt 5% dự toán


Theo số liệu Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, ước cả năm 2018 tổng thu nội địa đạt 1.124.200 tỷ đồng, vượt 5% so với dự toán, tăng 10% so với thực hiện năm 2017. Kết quả này đã giúp đảm bảo được các cân đối
vĩ mô, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội.

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN, ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, đứng trước áp lực về số thu, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các chính sách về thuế phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, ngành Thuế đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế để giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngành Thuế cũng đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế bổ sung đầy đủ lực lượng, tập trung thanh tra, kiểm tra các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, các DN hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, các DN được ưu đãi miễn giảm thuế, DN có giao dịch liên kết, DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá, các DN kinh doanh thương mại điện tử…

Để giảm thiểu phát sinh việc chậm nộp thuế, nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế phải thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, lắng nghe để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; thực hiện xử lý ngay nợ chậm nộp cho những DN vì lý do khách quan đã chậm nộp tiền thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế để giảm số tiền nợ thuế xuống không vượt quá 5% tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện.

Cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu NSNN, Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC cắt giảm 7 thủ tục, đơn giản 2 thủ tục hành chính (TTHC). Trong tổng số 298 TTHC thuộc lĩnh vực thuế đã được chuẩn hóa, có tới 125 TTHC được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế; kết nối với 49 ngân hàng thương mại về dịch vụ nộp thuế điện tử.

Đến nay, trên 98,1% số DN đang hoạt động đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế; dịch vụ hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử và diện áp dụng được triển khai rộng khắp. “Với những nỗ lực trên, theo kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2018 (APCI 2018) của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, chi phí tuân thủ TTHC thuế xếp thứ nhất trong 8 nhóm thủ tục được đánh giá. Trong báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính năm 2018 (ICT Index ngành Tài chính 2018) do Bộ Tài chính công bố mới đây, Tổng cục Thuế cũng xếp thứ nhất khối cơ quan trung ương” - ông Nam nói.

Để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tinh gọn bộ máy, Tổng cục Thuế đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong nội bộ ngành. “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã cùng các cục thuế xây dựng đề án chi tiết thành lập các chi cục thuế khu vực. Ngay trong năm 2018 đã triển khai điểm tại 6 cục thuế gồm: Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau; phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm số chi cục thuế từ 711 xuống còn 420 chi cục thuế đúng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương” - ông Nam cho biết.

Theo Thoibaotaichinhvietnam