Skip to content

Giảm khung giá tính thuế tối thiểu với nguyên liệu làm gốm sứ

(8/14/2018)

Nội dung này được Bộ Tài chính đề cập trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã từng gửi công văn về Bộ Tài chính phản ánh rằng Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với quặng Fenspat làm nguyên vật liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) là 245.000 đồng/tấn đến 350.000 đồng/tấn.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai đang áp dụng có giá thấp hơn so với mức giá tối thiểu tại khung giá của Thông tư số 44/2017/TT-BTC. Cụ thể: Quặng Fenspat mỏ Thái Niên, giá tính thuế tài nguyên là 200.000 đồng/tấn, thấp hơn 18,36%; quặng Fenspat làm vật liệu gốm sứ Làng Giàng (xã Làng Giàng, Lào Cai) giá tính thuế tài nguyên là 160.000 đồng/tấn, thấp hơn 34,6%.

Thực tế, khai thác quặng Fenspat tại mỏ Làng Giàng, giá sản phẩm có sự chênh lệch và được chia làm hai loại, có tương đồng về hàm lượng, nhưng khác về hàm lượng Fe2O3 và cỡ hạt. Giá bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 145.000 đồng/tấn, giá bình quân 3 tháng gần đây thấp hơn 36% so với mức giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Xuất phát từ thực trạng này, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tạm thời đối với cao lanh chưa rây (nguyên liệu sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu lửa, vật liệu mài, sản xuất nhôm, phèn nhôm, đúc, chất độn sơn, cao su, giấy, xi măng trắng), Fenspat theo giá tối thiểu tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC; đồng thời đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá tối thiểu tại khung giá đối với quặng Fenspat từ 245.000 đồng/tấn xuống 150.000 đồng/tấn và điều chỉnh mở rộng khung giá thành từ 150.000 đồng/tấn đến 350.000 đồng/tấn.

Theo dự thảo đưa ra, Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai và xây dựng dự thảo thông tư với mức điều chỉnh giảm khung giá tính thuế đối với quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ cho phù hợp với giá thị trường và mức khung từ 150.000 đồng/tấn đến 350.000 đồng/tấn.

Theo: Báo Hải quan