Skip to content

Thuế Tài sản: Cần chọn mức thuế phù hợp với Việt Nam

(8/14/2018)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, ngành và nhân dân đối với Dự án Luật thuế Tài sản, lien quan đến vấn đề này, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cũng đã có những chia sẽ về Dự án Luật này dưới nhiều giác độ.

Ông có quan điểm như thế nào đối với Dự án Luật thuế Tài sản đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi vừa qua?

Theo tôi, việc Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi các ban, ngành và nhân dân về đề nghị xây dựng Dự án Luật Thuế tài sản là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất chính sách để đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đặc biệt, Dự án Luật thuế Tài sản đã đáp ứng 2 yêu cầu lớn là phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của nền kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Đồng thời, những đề xuất Bộ Tài chính đưa ra tại Dự án Luật thuế Tài sản này đều nằm trong lộ trình, Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 với từng giai đoạn, kế hoạch cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta cải cách, mở cửa, giảm các sắc thuế nhập khẩu.

Theo thông lệ quốc tế, thuế tài sản đã rất phổ biến ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, thuế tài sản đã được đặt vấn đề tại Pháp lệnh thuế nhà đất năm 1991. Tới năm 1992, chúng ta lại ban hành Pháp lệnh thuế nhà đất mới, bỏ đánh thuế nhà, chỉ đánh thuế đất. Năm 1994, pháp lệnh lại thay đổi.

Chuyển biến cơ bản nhất liên quan tới đất là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010, lúc này chúng ta đặt trên giá trị chứ không đặt trên hệ số so với đất nông nghiệp với 3 hệ số: 0,03%, 0,07%, 0,15%. Hạn mức này dựa trên quyết định của chính quyền và dựa trên diện tích đất để xác định hạn mức. Nếu như quá hạn mức 3 lần, phải áp 0,15%, dưới hạn mức thì áp 0,03% và đất chưa sử dụng đánh 0,2%.

Từ những cơ sở trên, tôi cho rằng, việc xây dựng Dự án Luật thuế tài sản trong giai đoạn hiện nay là thực sự cần thiết, đồng thời, Bộ Tài chính cần tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và cộng đồng dư luận để hoàn chỉnh Dự án Luật thuế Tài sản trong thời gian tới.

Về việc đề xuất thuế tài sản đối với nhà được nêu tại Dự án Luật thuế Tài sản, ông đánh giá như thế nào đối với đề xuất này?

Nghiên cứu, xem xét áp dụng thông lệ trên thế giới là yếu tố bắt buộc đối với việc đề xuất, xây dựng luật, pháp lệnh nhưng đặt trong tổng thể nền kinh tế - xã hội của mỗi nước thì cách thức áp dụng lại hoàn toàn khác nhau. Do vậy, xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản trong bối cảnh hiện nay ở nước ta là rất cần thiết nhưng quan trọng là đánh thuế ở mức nào, đối tượng nào thuộc diện đánh thuế tài sản?

Theo tôi, về thuế tài sản đối với nhà, cần xác định là một đối tượng để đánh thuế. Vậy nhà tới mức nào thì cần đánh thuế? Không nên đánh thuế là nhà giá trị thấp, bởi phần lớn là của người nghèo, thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Đứng ở góc độ ngành quản lý, thu thuế đối với nhà giá trị thấp thật sự không đáng bao nhiêu, giống thu thuế đất phi nông nghiệp, dẫn đến hiệu quả của sắc thuế này sẽ không được cao.

Như vậy, khi có Luật thuế Tài sản thì tiền sử dụng đất chắc chắn có sự điều chỉnh trên nguyên tắc tạo ra tính đồng bộ để khắc phục những bất cập liên quan đến chính sách đất đai như hiện nay, đồng thời, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được bãi bỏ.

Theo: Tạp chí tài chính