Skip to content

Thu hồi 641 cơ sở nhà đất trụ sở công

(6/25/2018)

Các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính sự nghiệp trong việc quản lý, sử dụng trụ sở, cơ bản các trụ sở đã được sử dụng đúng mục đích.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện các chính sách trên đã đạt được các kết quả quan trọng. Tổng thể trụ sở làm việc, tổng số nhà, đất đã được phê duyệt phương án là 128.256 cơ sở nhà, đất với diện tích đất là hơn 1.989 triệu m2, diện tích nhà là hơn 118 triệu m2.

Trong đó, số nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng là 117.579 cơ sở; chuyển giao chính sách nhà ở, đất ở là 621 cơ sở; điều chuyển là 2.785 cơ sở; bán là 3.036 cơ sở; thu hồi 641 cơ sở; chuyển mục đích sử dụng đất 402 cơ sở; di dời là 80 cơ sở và phương án khác là 3.155 cơ sở nhà, đất.

Việc sử dụng trụ sở công đúng tiêu chuẩn, định mức đã tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng; đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ... góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, nguồn lực tài chính đã được khai thác từ đất đai cho đầu tư hiện đại hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại như các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà đất dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức; sử dụng lãng phí, bỏ trống, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Việc khắc phục tình trạng sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sai quy định diễn ra còn chậm, kéo dài, thiếu chế tài xử lý từ khâu chính sách đến tổ chức thực hiện; một số bộ, ngành không thực hiện bàn giao lại trụ sở cũ khi xây dựng trụ sở mới./.