Skip to content

Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng TSC và xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực y tế

(6/16/2018)

 

 

Ngày 14/6/2018, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến một số dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực y tế.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế

C:\Users\tranthiminhhien\Desktop\Web\Baiviet 2018\BYT-Thutruong.jpeg

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại hội nghị

 

  Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu là lãnh đạo, kế toán các đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh: Tài sản công có phạm vi rộng, được hình thành, tích lũy qua nhiều thời kỳ, là cơ sở vật chất để thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực y tế, khối lượng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp được hình thành từ các nguồn khác nhau (nguồn ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác) là rất lớn và khá đặc thù, có xu hướng ngày càng gia tăng.

Việc quản lý, sử dụng nguồn lực (đất đai, hạ tầng..) để bảo đảm phát huy được hiệu quả chuyên môn về khám chữa bệnh, phòng chống bệnh dịch, đào tạo nhân lực là rất quan trọng nhằm tránh thất thoát, lãng phí hoặc đầu tư, mua sắm và sử dụng không đúng mục đích, công suất. Yêu cầu của quản lý Nhà nước về tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp y tế cần được quan tâm hơn nữa; trong đó tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhu cầu sử dụng, định mức và tiêu chuẩn, quy chuẩn cần phải được cập nhật, tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã có những chỉ đạo để công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Y tế và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc dần đi vào nề nếp, đã ban hành định mức xe ô tô cứu thương (năm 2010), định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài xe cứu thương (năm 2012), quy trình ISO về xử lý tài sản... Hàng năm các đơn vị đã thực hiện công tác rà soát kiểm kê và đề xuất phương án xử lý đối với những tài sản hết khấu hao, hết thời hạn sử dụng, bị hư hỏng không sử dụng; về cơ bản đã hoàn thành xong công tác sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã thực hiện giao tài sản cho một số đơn vị tự chủ tài chính như giao vốn cho doanh nghiệp để đơn vị có thể sử dụng tài sản đầu tư, liên doanh, liên kết mở rộng dịch vụ khám, chữa bệnh..

C:\Users\tranthiminhhien\Desktop\Web\Baiviet 2018\BYT-Toancanh.jpeg

Toàn cảnh hội nghị

 

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công của ngành y tế cũng còn một số vướng mắc, hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý tài sản tại đơn vị mình; việc quy định quản lý theo định mức, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện nay chặt chẽ hơn trước đây nên khi triển khai còn nhiều lúng túng trong việc xây dựng định mức,... còn có đơn vị chưa thường xuyên rà soát, xử lý đối với những tài sản hết hạn, hư hỏng không sử dụng được. Do tài sản tại một số đơn vị có số lượng lớn nên việc rà soát, phân loại tài sản để được giao vốn còn chậm so với tiến độ, việc báo cáo, kê khai tài sản chưa được thực hiện thường xuyên theo quy định...

Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu quả, Bộ Y tế đã mời các chuyên gia của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong công tác triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; giải đáp những vướng mắc trong công tác cập nhật, kê khai tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu của Bộ Y tế đã tập trung sôi nổi, thảo luận về một số văn bản dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị chuyên dụng y tế và sử dụng xe ô tô; Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản không phải thiết bị chuyên dùng…

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 14-15/6/2018./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính