Skip to content

Đà Nẵng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

(4/23/2018)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa kí ban hành quyết định mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

 Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế căn cứ vào hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế để quyết định lựa chọn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Được biết, hiện nay trên cả nước mới chỉ có Hà Nội và TP. HCM là 2 địa phương có doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 20/3/2018, tại 2 đơn vị tham gia thí điểm là Cục Thuế Hà Nội và TP. HCM, đã có 218 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế với hơn 5,9 triệu hóa đơn đã được xác thực. 

Từ đó tổng doanh thu xác thực là hơn 58,9 nghìn tỷ đồng với số thuế xác thực hơn 4.208 tỷ đồng.

Theo Báo Hải quan