Skip to content

Hưng Yên: 96,67% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

(4/20/2018)

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, tính đến nay, số lượng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt 96,67%.

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, trong thời gian qua, đã thường xuyên đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Theo đó, tính đến nay, số lượng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt 96,67% so với doanh nghiệp hoạt động; số lượng doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công và kết nối nộp thuế tại ngân hàng thương mại đạt 95% số lượng doanh nghiệp hoạt động.

Cũng trong tháng 3/2018, số giao dịch nộp thuế điện tử đạt 82% so với tổng số giao dịch nộp thuế; số tiền nộp thuế bằng phương thức điện tử đạt 70% so với tổng số tiền thuế nộp NSNN (chỉ tính mã 10 số).

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác hoàn thuế GTGT điện tử, giám sát hoàn thuế tự động và quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế. Tính đến thời điểm này, đã giải quyết được 107 hồ sơ hoàn thuế, với số tiền thuế hoàn là 534,4 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thuế GTGT là 100 hồ sơ (hoàn điện tử là 97/100 hồ sơ, đạt 97% do có 3 hồ sơ đề nghị hoàn giải thể nên không thuộc diện hoàn thuế điện tử), số tiền thuế GTGT đã hoàn 533,8 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam