Skip to content

Tuyên Quang: Tuyên truyền mạnh mẽ chính sách, pháp luật thuế 2018

(2/5/2018)

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế năm 2018 mới đây, ông Phạm Trung Sơn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2018 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế mới để người nộp thuế hiểu và tự giác thực hiện.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, năm 2017 Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và cơ quan tuyên truyền thực hiện trên 112 tin, bài, phóng sự tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính để đăng ký rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế đối với doanh nghiệp.

Báo cáo cũng cho thấy, năm 2017 Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nhiều bài viết tuyên truyền về chính sách thuế mới trên trang tin điện tử Cục Thuế, gồm: 59 tin, bài; quyết định và thông báo cưỡng chế hoá đơn không còn giá trị sử dụng; đăng thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đúng quy định.

Bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ cũng đã thực hiện biên soạn 12 loại tài liệu hướng dẫn về chính sách thuế để gửi cho người nộp thuế với số lượng 3.183 bản. Tổ chức 8 hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, có tổng số 677 lượt người tham dự. Tại các hội nghị đối thoại đã có 71 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế, 100% câu hỏi đều được cơ quan thuế trả lời, giải đáp ngay tại hội nghị.

Năm 2018, dự toán Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang là 1.726 tỷ đồng, UBND tỉnh giao tăng thêm 1.792 tỷ đồng. Cục Thuế xác định sẽ phấn đấu hoàn thành vượt 3% dự toán thu năm 2018 được Bộ Tài chính giao.

“Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm 2018 phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách pháp luật thuế chi tiết, cụ thể gắn với kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu bộ phận có liên quan phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó tập trung vào tuyên truyền, giới thiệu nội dung các chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị phổ biến, triển khai chính sách pháp luật thuế mới, các hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế. Đồng thời phản ánh gương người tốt việc tốt, công tác khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam