Skip to content

Năm 2017: Văn phòng Bộ Tài chính hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao

(2/5/2018)

Đó là ý kiến đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị Tổng kết Chương trình công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018 của Văn phòng Bộ Tài chính chiều 02/02/2018. Tham dự Hội nghị Tổng kết còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng tập thể lãnh đạo và các cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Bộ Tài chính.

TT Tuan.jpg

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao thành tích Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2017

Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 cho thấy, năm 2017 mặc dù khối lượng công việc rất lớn trong khi số lượng cán bộ lại thiếu, tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng và sự nỗ lực của cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: đã trực tiếp rà soát, thẩm định 23.821 hồ sơ do các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ trong đó trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 86 đề án và thẩm định báo cáo Bộ ban hành 146 Thông tư theo thẩm quyền. Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Bộ duyệt nội dung và giao Văn phòng ký thừa lệnh ban hành 1.190 Thông báo để phân công triển khai các nhiệm vụ, đề án.

Văn phòng đã tiếp nhận và xử lý 148.825 văn bản đến, 26.947 văn bản đi. Các văn bản đi đều được kiểm tra kỹ về nội dung và thể thức văn bản trước khi đóng dấu lưu hành, đúng quy định của Nhà nước. thực hiện in ấn, phô tô, scan hơn 3 triệu trang tài liệu. Tiếp đón, hướng dẫn 67.126 lượt khách đến làm việc tại Bộ Tài chính.

Tham mưu và trình Bộ ban hành 45 văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác lưu trữ. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiến hành thu thập tài liệu để nộp về kho lưu trữ cơ quan 782 mét của 16/23 đơn vị. Vận chuyển, sắp xếp 1.500 mét tài liệu lưu trữ của Bộ Tài chính sang Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh để bảo quản.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 42 cuộc họp báo, cung cấp 12 lượt thông cáo báo chí, 38 lượt thông tin báo chí định kỳ hàng tháng, đột xuất; đăng tải trên 1.100 thông tin báo chí lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Phối hợp xử lý gần 100 tình huống truyền thông liên quan đến lĩnh vực tài chính. Tuyên truyền hiệu quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 với hơn 300 tin, bài được đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Trình Bộ ban hành 06 Quyết định về Công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, quản lý nợ, tài chính doanh nghiệp, đầu tư. Hoàn thành cập nhật 933 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã bố trí phục vụ các Hội nghị, các đoàn khách quốc tế, các đoàn đi tiếp xúc cử tri, họp Quốc hội, các chuyến công tác địa phương với 320.000 km an toàn tuyệt đối. Tổ chức đưa đón, phục vụ Lãnh đạo Bộ và cán bộ vào công tác tại các tỉnh phía Nam tận tình, chu đáo với trên 440 lượt khách đến lưu trú khi công tác tại TP HCM.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2017. Thứ trưởng khẳng định: Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt và toàn diện nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2018, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2017, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai thành công Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Tài chính.

Hai là, tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng để có phương án kiện toàn lại Văn phòng Ban Cán sự Đảng trong công tác xử lý văn bản chặt chẽ, hiệu quả hơn, từ đó giúp Ban Cán sự Đảng phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan. “Đây cũng là nhiệm vụ lớn mà tại hội nghị ngành, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa thực chất hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cơ quan, văn phòng điện tử, đẩy mạnh việc chiết xuất báo cáo tự động qua phần mềm điện tử.

A Quân.jpg

Chánh Văn phòng Bộ Trần Quân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị

Năm là, nâng cao vai trò tham mưu, chất lượng thẩm định của cán bộ Văn phòng Bộ về các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Tài chính. Tiếp tục phối hợp với Cục Tin học và thống kê tài chính nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sử dụng chương trình eDocTC, tạo tiền đề để xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ.

Toan canh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Văn phòng Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Trần Quân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và các ý kiến góp ý của các Đại biểu tham tại Hội nghị. Đồng thời khẳng định, Văn phòng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao năm 2018.

Ky giao uoc thi dua.jpg

Đại diện các phòng thuộc Văn phòng ký giao ước thi đua năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Văn phòng Bộ đã tổng kết công tác Công đoàn Văn phòng Bộ năm 2017, đề ra kế hoạch triển khai công tác Công đoàn năm 2018. Đại diện các phòng thuộc Văn phòng Bộ đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018 với phương châm “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018”.

Theo mof.gov.vn