Skip to content

Cục Quản lý công sản tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiệnnhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018

(1/4/2018)

Ngày 04/01/2018, Cục Quản lý công sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch Tài chính; Cục Quản lý giá, Vụ Thi đua khen thưởng… và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\New folder (5)\IMG_5654.JPG

Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; theo đó năm 2017; Cục Quản lý công sản đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ được giao, từ công tác xây dựng chính sách, chế độ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản trị nội vụ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ. Đặc biệt ngày 21/6/2017, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với số phiếu tán thành cao. Việc ban hành Luật sẽ tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đầy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\New folder (5)\IMG_5643.JPG

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị

Việc xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đồng bộ về quản lý, sử dụng tài sản công; công tác quản lý công sản ngày càng đi vào thực chất, chủ động, thể hiện trên các lĩnh vực: (i) quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) quản lý, sử dụng tài sản là xe ô tô công và trang thiết bị làm việc; (iii) thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; (iv) quản lý tài chính đối với đất đai; (v) quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; (vi) hiện đại hóa công tác quản lý công sản,...

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\New folder (5)\IMG_5639.JPG

Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cục Quản lý công sản đã đạt được trong năm 2017, lãnh đạo Bộ tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Luật tài sản công 2017 được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, sử dụng hiệu quả và khai thác nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để triển khai việc này, Cục Quản lý công sản cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn và tuyên truyền Luật; rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền xây dựng, ban hành để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật; quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, tạo điều kiện học tập quy hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đi thực tế địa phương hơn nữa.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\New folder (5)\IMG_5662.JPG

Toàn cảnh Hôị nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực và phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

  Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính