Skip to content

Năm 2018 tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

(2/9/2018)

Năm 2018, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.

Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng cho biết, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại về cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi thể chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp thông lệ quốc tế.

Trong đó, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Nghị định sửa Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xây dựng các Thông tư theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Tài chính...

Cũng theo đại diện Tổng cục Thuế, năm 2018 ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó sẽ thực hiện giám sát việc triển khai áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế trong toàn ngành; tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ kết quả cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế, trong đó có việc tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp”, ông Trí nói.

Để thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, ngành Thuế phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết đúng thời hạn. Tiếp tục xây dựng các quy định của Bộ Tài chính về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Xây dựng quy trình, nghiệp vụ về quản lý rủi ro theo các bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá. Hoàn thiện nâng cấp cổng thông tin điện tử của các cục thuế, đảm bảo tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Đặc biệt, năm 2018 Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện triển khai dịch vụ về kê khai, nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử; hóa đơn điện tử; nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân điện tử… theo mục tiêu của Nghị quyết số 19 năm 2017 và Nghị quyết số 36a/CP của Chính phủ./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam