Skip to content

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai Phần mềm Quản lý tài sản cố định

(9/12/2017)

Ngày 06/9/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị trực thuộc.

Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Phượng – Chánh văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn, ông chia sẻ việc quản lý các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hiện nay tại các đơn vị đang quản lý gặp nhiều khó khăn, thông tin báo cáo về tài sản chưa chính xác. Chính vì vậy, việc triển khai Phần mềm sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản của các đơn vị được đồng bộ và thống nhất. Ông Nguyễn Ngọc Phượng yêu cầu từng đơn vị, từng học viên cần nghiêm túc học tập để nắm vững nội dung, yêu cầu của khóa học để ứng dụng vào thực tế đơn vị ngay sau khi kết thúc khóa học

Lớp tập huấn có sự tham gia của các đồng chí kế toán trưởng và kế toán từ các đơn vị dự toán thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính