Skip to content

Cục Thuế Hà Giang phấn đấu thu tăng 4,2% dự toán pháp lệnh

(1/10/2018)

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2017, Cục Thuế Hà Giang thu ngân sách đạt 1.641 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán pháp lệnh, bằng 100,4% dự toán tỉnh giao, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Đạt được kết quả nêu trên, Cục Thuế Hà Giang đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận thông tin, tìm hiểu về chính sách thuế mới được sửa đổi, ban hành một cách dễ dàng, từ đó áp dụng vào thực tế công việc một cách nhịp nhàng, đúng pháp luật thuế quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tập trung tối đa các nguồn lực trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thông qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế; công tác khai, nộp thuế điện tử cũng dần đi vào thực chất và ngày càng hoàn thiện đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Đồng thời, tích cực tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng quy trình. Ngoài ra, Cục Thuế còn áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, truy thu số nợ đọng cũ theo đúng các tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế...

Bước sang năm 2018, Cục Thuế Hà Giang được Bộ Tài chính giao dự toán thu đạt 1.746 tỷ đồng, UBND tỉnh giao dự toán thu đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 4,2% so dự toán Bộ Tài chính giao, ông Hùng cho biết.

"Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Hà Giang xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Tổng cục Thuế và UBND tỉnh đề ra, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018 với kết quả cao nhất", ông Hùng nhấn mạnh./.

Theo ThoibaoTaichinhVietNam