Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(3/22/2019)

 

THÔNG BÁO (Theo hình thức rút gọn)

Thực hiện Hợp đồng số 06/2019/HĐĐG ngày 13/03/2019 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản có trong Quyết định số 8226/QĐ-XPVPHC ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng bao gồm: 12 chiếc xe đạp thường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng : Mới 90%. (có danh sách kèm theo).

3. Tổng giá khởi điểm: 4.800.000đ (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian mua hồ sơ (Theo Điểm a khoản 2 Điều 53 Luật đấu giá tài sản: đấu giá theo thủ tục rút gọn): Từ ngày 20/03/2019 đến hết ngày 26/3/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 6, Phố hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

5. Thời gian xem tài sản: Hồi 08 giờ ngày 26/03/2019

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/03/2019. (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.. Số 6, Phố hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 28/03/2019

- Địa điểm: Tại Trụ sở Công an huyện Đông Hưng

8. Mức thu phí hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ)

9. Số tiền đặt trước: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng)

10. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (01 vòng).

12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Các tin khác