Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái đấu giá QSDĐ

(2/15/2019)

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn thuộc Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái gồm 26 thửa; diện tích từ 174m2 đến 388,9m2/thửa; Giá khởi điểm từ 1.530.000đ/m2/thửa đến 2.270.000đ/m2/thửa. (Có bảng tổng hợp kèm theo).

(Giá khởi điểm của quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

  4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2019 đến 16h30 ngày 04/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính); Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 200.000đ đến 500.000đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá và nộp Phiếu trả giá: Từ ngày 04/3/2019 đến 16h30 ngày 06/3/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái và cách thức nộp phiếu trả giá theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 8h30’ ngày 07/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 

 

 

 

Các tin khác